Meet the 2020 cohorts

Ashwin Athlye
Ashley Bates  
Ashwati Panicker
Abigail Stegall
Ankita Tapadia
Boyu Zhao
Clara Bradford
Cristine Lu
Cindy Zhang
Dinesh Ram
Elisa Krebs
Gefei Liu
Jingyao Liu
Jessie Ma
Jing You
Kavya Basu
Lexie Li
Lance Liang
Lidong Liu
Marissel Llavore
Naomi Lacy
Penny Chiang
Piyush Dawande
Priyanka Lakkad
Rachel Fang
Ries Murphy
Sihan Zha
Varna Das
Weiyi Meng
Xu Gong
Xiaoxiao Jin
Yaching Hsieh
Yuhao Shi
Yi Wang
Yunyan Yang
Yaxin Zheng
Zixuan Zheng

Join the class of 2022

Apply Now